Gazy do wózków widłowych

Butla o pojemności 11 kg została zaprojektowana specjalnie do zasilania wózków widłowych.

Głównym elementem butli jest specjalny zawór syfonowy, który pozwala na wykorzystanie całego ładunku gazu w butli bez negatywnego pływu nas płynność pracy wózka widłowego.
Butle do wózków widłowych, które oferujemy naszym klientom napełniane są gazem propan-butan. Jest to gaz będący mieszanką o staranie dobranym składzie spełniający wymogi Polskiej Normy PN-EN 589, zwanej potocznie „autogazową”.

butla gazowa
wózek widłowy

Rośnie popularność gazu płynnego jako paliwa do wózków widłowych ponieważ przewyższa zalety oleju napędowego i elektryczności.

Decydując się korzystanie z silników, które zasilane są płynnym gazem zyskujemy możliwość pracy przez całą dobę uniezależniając od dodatkowego źródła zasilanie jak również od warunków atmosferycznych. Ponadto korzystając z silników zasilanych gazem nie tracimy czasu na cykliczne ładowanie akumulatora.

Klienci, którzy zdecydują się na nasze dostawy gazu nie będą ponosić dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą butli do wózków widłowych.

Aby istniała ciągłości pracy urządzeń należy zapewnić odpowiedni zapas butli z gazem. Każdemu obsługiwanemu przez firmę GAZTECH odbiorcy zapewniamy zapas butli z gazem w oparciu o umowę użyczenia - bez dodatkowych opłat. Każdy klient otrzymuje nieodpłatnie na czas trwania umowy odpowiednią ilość kontenerów do magazynowania butli do wózków widłowych.